Jaunumi

SPECIĀLA  CENA

SPECIĀLA CENA

Shark S 30E ir Sebart uzņēmumā ražota apmācības lidmašīna ar pilnīgi pietiekamu aerobātikas potenciālu un pārdomātu koncepciju. Tā ir lietojama gan kā lēns un mierīgs lidaparāts, kurš ļauj iesācējam profesionāļa vadībā apgūt pilotēšanas pamatus, gan arī kā pieredzējuša pilota vadīts lidaparāts, kurš demonstrē augstākās pilotāžas paraugdemostrējumus. Vēlāk, kad parādās prasība pēc ātrāka un agresīvāka planiera – visi agregāti, tai skaitā dzinējs, var tikt pārlikti uz analogas klases soprta lidmašīnu, tieši tāpēc apmācības planierim par optimālu tika atzīta kategorija 30E.Atcerieties - lielas kontroles virsmas, stabils un droši paredzams lidojums - var nozīmēt daudz ietaupīta laika un labāku rezultātu mācoties.

 

Specifikācija:

Spārnu vēziens: 1570mm

Spārna laukums: 44dm²

Garums: 1430mm

Svars lidošanai: 2400g

Ieteicamais motors: Hacker A30-14L

 

31.07.2018.